Tuesday, July 3, 2012

[C++]Functii odbc operare baza date access 2003-2007
Salut, va prezint un alt proiect mai vechi, de aceasta data legat de operarea cu bazele de date access - asta aveam nevoie la timpul respectiv. Sunt doar 4 functii simple una pentru "select" din sql, alta pentru "insert", una pentru recuperarea erori/erorilor si una pentru a face curat dupa celelalte 3 functii. Functiile sunt foarte simple, dar pentru proiectul la care am avut nevoie la momentul respectiv si-au facut treaba cu brio. Pentru a le utiliza aveti nevoie sa legati (link) libraria odbc32. Functiile se folosesc de api-ul ODBC, si pot fi modificate pentru a putea rula cu orice tip de baza de date la care va puteti conecta cu ODBC. Pentru a le utiliza nu trebuie decat sa adaugati cele 2 fisiere proiectului vostru.

functii_odbc.h
#ifndef FUNCTII_ODBC_H_INCLUDED
#define FUNCTII_ODBC_H_INCLUDED

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <windows.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>


int select(std::string dns, int numarCampuri, std::string querry, std::vector<std::vector< std::string> >& array, std::string& erroare);
void getErrors(SQLSMALLINT type,SQLHANDLE handle, std::string& error);
void freeDbResources(HSTMT& hStmt, HENV& hEnv, HDBC& hDbc);
int insert(std::string dns, std::string num_Tabel, std::vector<std::string> Campuri, std::vector<std::string> Valori, std::string& error);

#endif // FUNCTII_ODBC_H_INCLUDED


functii_odbc.cpp
#include "functii_odbc.h"
/**
 * Lista argumente:
 * string dns = adresa fisierului acces mdb/accdb pe hard-disk
 * numarCampuri = numarul de campuri care urmeaza a fi selectate prin querry-ul respectiv
 * vector<vector<string> >& array = este un vector de vectori de stringuri, trimis prin referinta care va contine datele extrase
 * in felul urmator: array[0][0] va fi prima coloana returnata pe primul rand
 * array[0][1] va fi a 2-a coloana
 * array[0][2] va fi a 3-a coloana smd
 * iar array[x][0], x va desemna randul de date extrase
 * string& eroare = va contine mesajele de eroare, in situatia in care apare o eroare in executia functiei sau a querry-ului atunci aceasta va fi salvata in acest string
 * Functia are doar 2 valori de return 1 = succes in executarea querry-ului, sau -1 eroare
 * Functia face doar cateva verificari de baza in privinta corectitudinii querry-ului
 * De asta trebuie sa se asigure utilizatorul inainte
 * Functia va verifica doar daca exista un posibil insert in querry caz in care iese.
 */
using namespace std;
int select(string dns, int numarCampuri, string querry, vector<vector<string> >& array, string& erroare)
{
  if(querry.find("SELECT") == string::npos || querry.find("INSERT") != string::npos)
  {
    erroare = "Nu ai introdus o comanda de select;";
  }
  else
  {
    SQLCHAR valoareCustomers[numarCampuri][128];
    HSTMT querryStmt;
    string tempNume;
    int retCode[numarCampuri];
    HENV hEnv;
    HDBC hDbc;
    RETCODE rc;
    int len = querry.size();
    char szConnStrOut[255];
    int iConnStrLength2Ptr;
    char szDSN[256] = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DSN='';DBQ=";
    unsigned char* statementQuerry = (unsigned char*)querry.c_str();
    //vStrArray.clear(); // golim vectorul primit ca container de output (este datoria utilizatorului sa se asigure ca nu are nimic important in vector inainte de a fi trimis acestei functii
    strcat(szDSN, dns.c_str());
    rc = SQLAllocEnv(&hEnv);
    if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
    {
      erroare = "Nu am putut aloca Envorimentul.";
      cout << "Nu am putut aloca envorimentul.";
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
    rc = SQLAllocConnect(hEnv, &hDbc);
    if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
    {
      erroare = "Nu am putut aloca conexiunea.";
      cout << "Nu am putut aloca conexiunea.";
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }

    rc = SQLDriverConnect(hDbc, NULL, (SQLCHAR*)szDSN,
              SQL_NTS, (SQLCHAR*)szConnStrOut,
              255, (SQLSMALLINT*)&iConnStrLength2Ptr, SQL_DRIVER_NOPROMPT);
    if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
    {
      getErrors(SQL_HANDLE_DBC , hDbc, erroare);
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
    rc = SQLAllocStmt(hDbc, &querryStmt);
    if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
    {
      erroare = "Nu am putut aloca statementul.";
      cout << "Nu am putut aloca statementul.";
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
    rc = SQLPrepare(querryStmt, statementQuerry, SQL_NTS);
    if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
    {
      erroare = "Nu am putut pregatii statementul.";
      cout << "Nu am putut pregatii statementul.";
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
    for(int i = 0; i < numarCampuri; i++)
    {
      rc = SQLBindCol(querryStmt, (i + 1), SQL_C_CHAR, valoareCustomers[i], 128, (SQLINTEGER*)&retCode[i]);
      if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
      {
        erroare = "Nu am putut bindui coloana.";
        cout << "Nu am putut bindui coloana.";
        freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
        return -1;
      }
    }
    cout << endl << endl << statementQuerry << endl;
    rc = SQLExecute(querryStmt);
    if(SQL_ERROR == rc || SQL_SUCCESS_WITH_INFO == rc)
    {
      cout << "Eroare in executare statement, sau SQL_SUCCESS_WITH_INFO";
      erroare = "Eroare in executare statement, sau SQL_SUCCESS_WITH_INFO";
      getErrors(SQL_HANDLE_STMT, querryStmt, erroare);
      return -1;
    }
    else if(SQL_NEED_DATA == rc)
    {
      cout << "SQL_NEED_DATA.";
      erroare = "SQL_NEED_DATA.";
      getErrors(SQL_HANDLE_STMT, querryStmt, erroare);
      return -1;
    }
    else if(SQL_STILL_EXECUTING == rc)
    {
      cout << "SQL_STILL_EXECUTING.";
      erroare = "SQL_STILL_EXECUTING.";
      getErrors(SQL_HANDLE_STMT, querryStmt, erroare);
      return -1;
    }
    else if(SQL_NO_DATA == rc)
    {
      cout << "SQL_NO_DATA.";
      erroare = "SQL_NO_DATA.";
      getErrors(SQL_HANDLE_STMT, querryStmt, erroare);
      return -1;
    }
    else if(SQL_INVALID_HANDLE == rc)
    {
      cout << "SQL_INVALID_HANDLE.";
      erroare = "SQL_INVALID_HANDLE";
      getErrors(SQL_HANDLE_STMT, querryStmt, erroare);
      return -1;
    }
    rc = SQLFetch(querryStmt);
    if(SQL_SUCCESS == rc)
    {
      while(SQL_SUCCEEDED(rc))
      {
        vector<string> vString;
        string temp;
        for(int i = 0; i < numarCampuri; i++)
        {
          temp = (char*)valoareCustomers[i];
          vString.push_back(temp);
        }
        array.push_back(vString);
        rc = SQLFetch(querryStmt);
      }
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return 1;
    }
    else if(SQL_SUCCESS_WITH_INFO == rc || SQL_ERROR == rc)
    {
      cout << "Nu am putut executa SQLFetch.\n";
      cout << "Nu am putut executa SQLFetch.\n";
      getErrors(SQL_HANDLE_STMT, querryStmt, erroare);
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
    else if(SQL_STILL_EXECUTING == rc)
    {
      cout << "Inca se executa statementul.\n";
      erroare = "Inca se executa statementul.\n";
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
    else if(SQL_NO_DATA == rc)
    {
      cout << "Nu exista date de returnat.\n";
      erroare = "Nu exista date de returnat.\n";
      freeDbResources(querryStmt, hEnv, hDbc);
      return -1;
    }
  }
  return -1;
}/**
 * Functia preia prin referinta handle-urile pentru conexiune, mediu si statement si le elibereaza
 */
void freeDbResources(HSTMT& hStmt, HENV& hEnv, HDBC& hDbc)
{
  SQLFreeStmt(hStmt, SQL_UNBIND);
  SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);
  SQLDisconnect(hDbc);
  SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hDbc);
  SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, hEnv);
}


/**
 * Functia preia datele necesare pentru a putea prelua o eroare legata de un handle pentru conexiune, statement sau mediu
 * SQLSMALLINT type poate fi: QL_HANDLE_DBC, SQL_HANDLE_DBC_INFO_TOKEN, SQL_HANDLE_DESC, SQL_HANDLE_ENV, SQL_HANDLE_STMT
 * SQLHANDLE handle va fi de fapt handle-ul pentru care aven nevoie sa preluam eroarea
 * string& eroare = va tine textul erori
 * Functia preia doar erorile care pot fi preluate prin SQLGetDiagRec.
 * Mai multe informatii despre SQLGetDiagRec aici: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms716256(v=vs.85).aspx
 */
void getErrors(SQLSMALLINT type,SQLHANDLE handle, string& eroare)
{
  SQLINTEGER i = 1;
  SQLINTEGER native; // codul nativ al erori ( depinde de sistemul de operare si de driver
  SQLCHAR state[7]; // starea driverului mai multe informatii despre state : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms716412(v=vs.85).aspx
  SQLCHAR text[256]; // textul erori
  SQLSMALLINT len; // marimea textului erori
  SQLRETURN ret; // stocheaza raspunsul functiei SQLGetDiagRec
  ret = SQLGetDiagRec(type, handle, i, (SQLCHAR*)state, &native, (SQLCHAR*)text, sizeof(text), &len );
  if(SQL_SUCCESS == ret || SQL_SUCCESS_WITH_INFO == ret)
  {
    stringstream buffer(stringstream::in | stringstream::out);
    string temp;
    eroare = "Eroare:\n";
    eroare.append("State: ");
    cout << "State: " << state << endl;
    buffer << state;
    buffer >> temp;
    eroare.append(temp);
    buffer.flush();
    string temp3((char*)text);
    eroare.append("\nTextul eroarei: ");
    eroare.append(temp3);
    buffer.flush();
    cout << "Textul erori: " << text << endl;
  }
  else if(SQL_ERROR == ret)
  {
    eroare = "eroare Raporting: SQLGetDiagRec returneaza o eroare.\n";
  }
  else if(SQL_INVALID_HANDLE == ret)
  {
    eroare = "eroare Raporting: Handleul furnizat pentru preluarea erori a fost incorect.\n";
  }
  else if(SQL_NO_DATA == ret)
  {
    eroare = "eroare Raporting: Nu au fost date de returnat.\n";
  }
}

/**
 * Lista argumente:
 * string dns = adresa pe disk a fisierului access
 * string num_Tabel = numele tabelului in care se face inserarea
 * vector<string> Campuri = Un vector ce contine campurile in care se va face inserarea
 * vector<string> Valori = Un vector cu valorile ce vor fi introduse in fiecare camp
 * string& eroare va tine textul oricarei posibile erori
 * Pentru cei doi vectori marimea lor trebuie sa fie identica.
 * Exemplu Campuri va contine stringurile "Nume", "Prenume" "telefon"
 * vectorul Valori va contine "ION", "VASILE", "02345241590"
 * Functia are doar 2 valori de return 1 = succes in inserarea datelor, sau -1 eroare
 */
int insert(string dns, string num_Tabel, vector<string> Campuri, vector<string> Valori, string& eroare)
{
  //Incepem pregatirea statmentului
  string comanda = "INSERT INTO ";
  string comanda2 = ") VALUES ('";
  string comanda3 = ");";
  string campuri_tabel;
  string campuri_valori;
  //verificam daca numarul de campuri si de valori e identic
  if(Campuri.size() != Valori.size())
  {
    eroare = "Numarul de campuri si de valori nu este identic. Pentru ca inserarea sa se poata efectua este necesar ca cele 2 sa fie identice.\n";
    return -1;
  }
  // pregatim lista cu campurile in care se introduc datele
  for(unsigned int i = 0; i < Campuri.size(); i++)
  {
    if(i == (Campuri.size() - 1))
    {
      campuri_tabel.append(Campuri[i]);
      //campuri_tabel.append(")");
    }
    else
    {
      campuri_tabel.append(Campuri[i]);
      campuri_tabel.append(", ");
    }
  }
  // pregatim lista cu valorile de introdus
  for(unsigned int i = 0; i < Valori.size(); i++)
  {
    if(i == (Valori.size() - 1))
    {
      campuri_valori.append(Valori[i]);
      campuri_valori.append("'");
    }
    else
    {
      campuri_valori.append(Valori[i]);
      campuri_valori.append("', '");
    }
  }
  string sql_statement;
  sql_statement.append(comanda);
  sql_statement.append(num_Tabel);
  sql_statement.append("(");
  sql_statement.append(campuri_tabel);
  sql_statement.append(comanda2);
  sql_statement.append(campuri_valori);
  sql_statement.append(");");
  // am terminat pregatirea statementului

  // pregatim conexiunea la bd
  // inceput definitii variabile necesare conexiunii la db
  HENV hEnv;
  HDBC hDbc;
  HSTMT hStmt;
  RETCODE rc;
  char szConnStrOut[255];
  int iConnStrLength2Ptr;
  char szDSN[256] = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DSN='';DBQ=";
  // incheiere definitii
  // Initiem conexiunea
  strcat(szDSN, dns.c_str());
  rc = SQLAllocEnv(&hEnv);
  if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
  {
    eroare = "Nu am putut aloca Envorimentul.";
    cout << "Nu am putut aloca envorimentul.";
    return -1;
  }
  rc = SQLAllocConnect(hEnv, &hDbc);
  if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
  {
    eroare = "Nu am putut aloca conexiunea.";
    cout << "Nu am putut aloca conexiunea.";
    return -1;
  }

  rc = SQLDriverConnect(hDbc, NULL, (SQLCHAR*)szDSN,
              SQL_NTS, (SQLCHAR*)szConnStrOut,
              255, (SQLSMALLINT*)&iConnStrLength2Ptr, SQL_DRIVER_NOPROMPT);
  if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
  {
    getErrors(SQL_HANDLE_DBC , hDbc, eroare);
    freeDbResources(hStmt, hEnv, hDbc);
    return -1;
  }
  rc = SQLAllocStmt(hDbc, &hStmt);
  rc = SQLPrepare(hStmt, (SQLCHAR*)sql_statement.c_str(), SQL_NTS);
  rc = SQLExecute(hStmt);
  if(!SQL_SUCCEEDED(rc))
  {

    eroare = "Inserarea nu a putut fi efectuata.";
    cout << "Inserarea nu a putut fi efectuata.";
    getErrors(SQL_HANDLE_STMT, hStmt, eroare);
    freeDbResources(hStmt, hEnv, hDbc);
    return -1;
  }
  else if(SQL_SUCCEEDED(rc))
  {
    freeDbResources(hStmt, hEnv, hDbc);
    return 1;
  }
  return -1;
}
Sper sa va fie utile.

[C++]Generator de lista cuvinte(passwords)
Va prezint un proiect ceva mai vechi de al meu, acesta a fost scris in principiu pentru a genera toate combinatiile, ordonat, ale unei liste de caractere. Generarea cuvintelor se face incepand cu un cuvant format din prima litera a sirului * lungimea dorita a cuvantului si se va termina cu un cuvant format din ultima litera din sir * lingimea cuvantului cerut.De exemplu pentru un sir de caracter a-z si lungimea cuvantului de 5 caractere, functia va incepe cu "aaaaa" si va termina cu "zzzzz". Generarea se face printr-o functie recursiva, intr-un thread separat pentru a nu bloca interfata aplicatiei. Sistemul nu este nici cel mai eficient si nici cel mai rapid, totusi poate fi folosit ca punct de plecare. Proiectul a fost scris utilizant framework-ul wxWidgets, inclusiv modelul de threading al acestuia. Puteti compila cele 4 fisiere cpp/h adaugandu-le unui proiect menit sa compileze o aplicatie wxWidgets. In mod normal ar trebui sa poata fi compilata chiar si pe linux cu un minim de modificari, totusi nu am testat la momentul respectiv. Proiectul a fost postat initial aici, unde puteti si adresa intrebari daca aveti. Link-ul direct pentru a descarca proiectul se gaseste aici.

Friday, June 22, 2012

[c++]Crypted ip to ip chat
[RO]
Va prezint un program de chat securizat. Traficul dintre cele 2 persoane care vorbesc este criptat cu ajutorul algoritmului RSA, care este un algoritm te criptare cu cheie publica/privata.Libraria utilizata este crypto++ iar pentru interfata grafica am utilizat libraria wxWidgets versiunea 2.8.12. Mai jos voi adauga un link de download a proiectului, acesta a fost facut cu ajutorul ide-ului Code Blocks. Proiectul poate fi compilat cu orice alt ide prin adaugarea celor 4 fisiere cpp/h unui proiect gol creat de voi, atat timp cat proiectul este setat corect pentru a putea compila un proiect wxWidgets. Puteti utiliza sample-urile care vin o data cu libraria wxWidgets ca punct de start. Pentru crypto++ sugerez sa folositi libraria statica. Proiectul in romana

[EN]
I present you a secure chat. The trafic between the 2 people talking is encrypted with the help of the RSA algorithm, which is a public/private key encryption algorithm. The library used is crypto++, and for the graphic interface i used the wxWidgets library version 2.8.12. Below i will ad a download link for the project, which was created with the help of Code Blocks ide. The project can be compiled with any other ide by adding the 4 cpp/h files to an empty project you create, as long as the project is correctly set up to compile wxWidgets application. You can use the samples that come along the wxWidgets librari as a starting point. For crypto++ i sugest you use the static library. English project